Pastries
mini cream puffs
mini durian puffs
mini chocolate puffs
RM 1.60 each
min order of 50 pcs = RM 80.00

RM 2.20 each
min order of 50 pcs = RM 110.00

RM 2.00 each
min order of 50 pcs = RM 100.00

chocolate eclairs
salted caramel eclairs
pink strawberry eclairs
RM 2.20 each
min order of 50 pcs = RM 110.00

RM 2.40 each
min order of 50 pcs = RM 120.00

RM 2.40 each
min order of 50 pcs = RM 120.00

hazelnut eclairs
RM 2.50 each with min order of 50 pcs = RM 125.00
Sweet  tarts
almond tarts
blueberry cheese tarts
chocolate tarts
2" - RM 2.50 each
min order of 20 pcs = RM 50.00

2" - RM 2.50 each
min order of 20 pcs = RM 50.00

2" - RM 2.50 each
min order of 20 pcs = RM 50.00

3" - RM 4.50 each
min order of 20 pcs = RM 90.00

3" - RM 4.50 each
min order of 20 pcs = RM 90.00

3" - RM 4.50 each
min order of 20 pcs = RM 90.00

9" - RM 70.00
chocolate ganache tart with berries
fruit tarts
lemon meringue tart
2" - RM 3.00 each
min order of 20 pcs = RM 60.00

2" - RM 3.00 each
min order of 20 pcs = RM 60.00

2" - RM 3.50 each
min order of 20 pcs = RM 70.00

3" - RM 5.50 each
min order of 20 pcs = RM 110.00

3" - RM 5.50 each
min order of 20 pcs = RM 110.00

3" - RM 6.50 each
min order of 20 pcs = RM 130.00

9" - RM 80.00
9" - RM 80.00
Pies
chicken & mushroom pie
black pepper chicken pie
chicken curry pie
2" - RM 2.80 each
min order of 20 pcs = RM 56.00

2" - RM 2.80 each
min order of 20 pcs = RM 56.00

2" - RM 2.80 each
min order of 20 pcs = RM 56.00

3" - RM 4.80 each
min order of 20 pcs = RM 96.00

3" - RM 4.80 each
min order of 20 pcs = RM 96.00

3" - RM 4.80 each
min order of 20 pcs = RM 96.00

9" - RM 90.00
9" - RM 90.00
9" - RM 90.00
chicken shepperd's pie
veggie pie
beef pie
2" - RM 2.80 each
min order of 20 pcs = RM 56.00

2" - RM 3.20 each
min order of 20 pcs = RM 64.00

2" - RM 2.80 each
min order of 20 pcs = RM 56.00

3" - RM 4.80 each
min order of 20 pcs = RM 96.00

3" - RM 5.70 each
min order of 20 pcs = RM 114.00

3" - RM 4.80 each
min order of 20 pcs = RM 96.00

9" - RM 90.00
9" - RM 100.00
9" - RM 90.00
black pepper beef pie
beef shepperd's pie
2" - RM 3.20 each
min order of 20 pcs = RM 64.00

2" - RM 3.20 each
min order of 20 pcs = RM 64.00

3" - RM 5.70 each
min order of 20 pcs = RM 114.00

3" - RM 5.70 each
min order of 20 pcs = RM 114.00

9" - RM 100.00
9" - RM 100.00
Quiches
chicken & spinach quiche
mushroom & onion quiche
quiche lorraine
2" - RM 3.20 each
min order of 20 pcs = RM 64.00

2" - RM 3.20 each
min order of 20 pcs = RM 64.00

2" - RM 3.20 each
min order of 20 pcs = RM 64.00

3" - RM 5.70 each
min order of 20 pcs = RM 114.00

3" - RM 5.70 each
min order of 20 pcs = RM 114.00

3" - RM 5.70 each
min order of 20 pcs = RM 114.00

9" - RM 100.00
9" - RM 100.00
9" - RM 100.00
roasted vegetable quiche
2" - RM 3.20 each
min order of 20 pcs = RM 64.00

3" - RM 5.70 each
min order of 20 pcs = RM 114.00

9" - RM 100.00